Logo Act CleanBudovy

Akce k projektu ACT CLEAN

Mezinárodní seminář Od regulace k ekoefektivnosti – nové zkušenosti a podpora pro podniky

Cílem mezinárodního semináře bylo seznámit zástupce podniků s moderními postupy v oblasti preventivního environmentálního managementu a podporou inovací v této oblasti. Proaktivní podniky získávají stále častěji konkurenční výhodu snižováním environmentálních rizik ekonomicky efektivní cestou, lepším řízením materiálových a energetických toků ale i lepší komunikací s důležitými partnery. Seminář se konal v pondělí 11. dubna 2011 v hotelu Christie,Vladislavova 20, Praha 1-Nové Město.

» Pozvánka a program mezinárodního semináře (DOC)

Prezentace ze semináře

 1. Projekt Act Clean – úvod, Vlasta Švejnohová, ENVIROS, s. r. o.
 2. Aktuální nabídka pro podniky – dotované vstupní hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby, Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc., ENVIROS, s. r. o.
 3. PREPARE Network – What Is PREPARE? Stig Hirsbak, Aalborg University Copenhagen
 4. Podpora dobrovolných přístupů ze strany MŽP. Od regulace k ekoefektivnosti – nové zkušenosti a podpora pro podniky, Tomáš Kažmierski, MŽP
 5. From Regulation To EcoEfficiency – BUBBLEBOAT – A NOVEL APPROACH FOR DEVELOPING NEW AND ECO-FRIENDLY ANTIFOULING PAINT, archimede R&D
 6. Komplexní hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby v podnicích, Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc., EMPRESS
 7. CSR v Kovohutích PB, Miroslav Jarolímek, Kovohutě Příbram
 8. mod.EEM “Modular Energy Efficiency Model“ – Step-by-step implementation of energy management systems in enterprises, Dipl.-Ing. Gerald Orlik, EnergieAgentur.NRW
 9. Případová studie P-D Refractories CZ a.s. - od čistší produkce k systému energetického řízení, Ing. Ladislav Kašpar, P-D Refractories CZ, a. s.
 10. Podpora dobrovolných přístupů ze strany MPO včetně existujících mechanismů finanční podpory, Věra Havránková, MPO
 11. Support to enterprises in applying the tools REMAS in Poland, D.Sc.Eng. Włodzimierz A. Sokół, NCP
 12. Trends in Extended Producer Responsibility within Enterprises, Thomas Lindhqvist, IIIEE – Lund University
 13. Improving Resource Efficiency in Small and Medium-sized Enterprises (SME), Henning H. Sittel, Effizienz-Agentur NRW (EFA)

Mezinárodní seminář Zvyšování konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím čistší produkce

Seminář s podtitulem „eko-efektivní cesty k úsporám materiálu a energie” se konal dne 6. října 2010 v aule Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1. Na semináři vystoupili zahraniční i domácí odborníci, své zkušenosti přednesli i představitelé podniků.

Prezentace ze semináře

Dopolední část:

 1. Projekt ActClean – Česká republika, Vlasta Švejnohová, ENVIROS, s. r. o.
 2. Čistší produkce a její podpora v České republice, Pavel Růžička, MŽP
 3. Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích, Jan Pavlík, České centrum pro energetické řízení EMPRESS
 4. Hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby v podniku Moravia Lacto, a. s., Pavel Hrubý, CENIA
 5. Sociální důsledky čistší produkce – komparativní studie, Viktor Kulhavý, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
 6. Cleaner Production and TRIZ, Johannes Fresner, STENUM GmbH
 7. Highlights on Biolubricants in the Netherlands and EU, Ckees van Oijen & Hildo Krop, IVAM
 8. Znižovanie nákladov na vykurovanie veľkoobjemových priestorov riadiaci systém AUSTYN GLOBAL SUPERVISOR spoločnosti Austyn International s. r. o.
 9. Energieeffizienz in Unternehmen, Energieagentur NRW

Odpolední část:

 1. Měření a verifikace v projektech zaměřených na úspory energie, projekt PERMANENT, Michael ten Donkelaar, ENVIROS, s. r. o.
 2. Případová studie P-D Refractories CZ, Vladimír Dobeš, Pavel Sitný, ENVIROS, s. r. o.
 3. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001, Martin Doležal, TÜV SÜD Czech, s. r. o.
 4. Operační program Životní prostředí, Michaela Sládková, Odbor fondů EU, Ministerstvo životního prostředí
 5. Operační program podnikování a inovace, Eko-energie, Jiří Bém, CzechInvest